Kwadrant Schoolplan

Dit schoolplan is geschreven met de symboliek van het kwadrant in gedachten. In onze scholengroep verzorgen we toekomstgericht onderwijs dat leerlingen nodig hebben voor het leven. Dat doen we met geïnspireerde, creatieve en ondernemende docenten met lef. Onze manier van werken is hierop ingericht. Want, met de uitspraak van William Butler Yeats, in het onderwijs gaat het niet om het vullen van een emmer, maar om het aansteken van het vuur.

Het Cambreur is in 1994 ontstaan uit een fusie van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Dongen en Rijen en op dat moment is de naam gekozen. Het Cambreur verbindt vmbo, mavo, havo en vwo, verbindt team, leerlingen en ouders, verbindt school Dongen en omgeving. Eigenlijk dus best een passende naam voor een Dongense school.

Cambreur: Ruimte voor jou

Op het Hanze College voelt iedereen zich welkom. We hebben oog voor jou, je ouders, je talenten, ambities en passies en dat allemaal in relatie tot de omgeving. Het Hanze geeft leerlingen een plek waardoor je merkt dat je er mag zijn en dat je meetelt. We vinden het belangrijk dat je een diploma behaalt en het beste uit jezelf haalt!

De schoolleiding

De schoolleiding van Kwadrant Scholengroep, de kerndirectie, wordt gevormd door de rector, de directeur van het Cambreur College in Dongen en de directeur van het Hanze College in Oosterhout.

Organisatie

Het Cambreur College vormt samen met het Hanze College Kwadrant Scholengroep. Deze valt weer onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs. De schoolleiding van Kwadrant Scholengroep, de kerndirectie, wordt gevormd door de rector, de directie van het Cambreur College in Dongen en de directeur van het Hanze College in Oosterhout.

Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
Rinke Koppert, directeur Cambreur College
Jacqueline Ringens, directeur Hanze College

Contact

Mogelijkheden om contact op te nemen:
Postadres: Postbus 145, 5100 AC Dongen
Bezoekadres: Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen
Telefoonnummer: 0162-315650
E-mailadres: secretariaat@kwadrant-sgr.nl

Mw. N, Gerritsma
Nynke Gerritsma
Rinke Koppert
J. Ringens
Jacqueline Ringens

Kwadrant Scholengroep staat onder het bevoegd gezag van
Ons Middelbaar Onderwijs