Documenten/ Informatie

Hier vind je alles over  leerlingenraad,  leerlingenstatuut,  toetsing en afsluiting, protocol agressie en geweld, doorstroomformulier en procedures t.a.v. cijfergeving en overgang op het Hanze College