medezeggenschapsvertegenwoordiging

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Dongen
Dianne Rijnen
Wil van Sunten
Flip van Wijk
Ton van Zundert
Jan Bart van Heesch
Personeelsgeleding Oosterhout
René Koenraads
Dick Ottenbros
Wil Vermeulen
Oudergeleding Dongen
Marlies Schouten
Jack Broeders
Oudergeleding Oosterhout
vacature
Coen van den Akker
Leerlinggeleding Dongen
Kimberley van Zon
Rob Huijben
Leerlinggeleding Oosterhout
vacature
vacature