Links

KENNISNET

http://www.kennisnet.nl/vo/docent/index.html

 

DOCENTENPLEIN

http://www.docentenplein.nl/

 

OUDERS BIJ DE LES 

http://www.oudersbijdeles.nl/

Voor docenten, schoolleiders en schoolbestuur.
Om ideeën op te doen voor visieontwikkeling en beleidsvorming

 

SCHOOLVENSTERS ONLINE

http://www.schoolvo.nl/

Scholen voor VO geven hier inzicht in hun eigen onderwijsprestaties

 

SLIM

http://www.slim.nl    

ouders/studenten uit basis- en hoger onderwijs kunnen tegen grote korting software kopen bij SLIM

 

VEILG ONDERWIJS

http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/home.html   

website over ADHD, autisme, discriminatie, dyslexie, pesten en meer

 

AUTISME

http://www.autismesteunpunt.nl/  

"leerlingen met een ASS in het regulier voortgezet onderwijs".